Năm 2016, 𝐑𝐢𝐜𝐡𝐚𝐫𝐝 𝐌𝐢𝐥𝐥𝐞 và 𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬 𝐒𝐚𝐢𝐧𝐭-𝐆𝐞𝐫𝐦𝐚𝐢𝐧 chính thức tuyên bố hợp tác với bản hợp đồng độc quyền kéo dài 3 năm cùng 2 phiên bản kết hợp, một phiên bản giới hạn 100 chiếc trị giá hơn 4 tỷ đồng và phiên bản còn lại với số lượng ít hơn gấp 10, song giá trị lại cao hơn gấp 10 – 𝐑𝐢𝐜𝐡𝐚𝐫𝐝 𝐌𝐢𝐥𝐥𝐞 𝐑𝐌 𝟓𝟐-𝟎𝟑 𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬 𝐒𝐚𝐢𝐧𝐭-𝐆𝐞𝐫𝐦𝐚𝐢𝐧 𝐓𝐨𝐮𝐫𝐛𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧.

𝐑𝐢𝐜𝐡𝐚𝐫𝐝 𝐌𝐢𝐥𝐥𝐞 𝐑𝐌 𝟓𝟐-𝟎𝟑 𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬 𝐒𝐚𝐢𝐧𝐭-𝐆𝐞𝐫𝐦𝐚𝐢𝐧 𝐓𝐨𝐮𝐫𝐛𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧 được phân phối độc quyền bởi 𝐑𝐢𝐜𝐡𝐚𝐫𝐝 𝐌𝐢𝐥𝐥𝐞 tại Paris và 𝐑𝐢𝐜𝐡𝐚𝐫𝐝 𝐌𝐢𝐥𝐥𝐞’s Flagship Store tại Doha – dành riêng cho 10 vị chủ nhân thật sự xứng tầm. Độ hiếm của chiếc đồng hồ được đẩy lên cao đến mức giới mộ điệu hiếm khi được thấy nó xuất hiện – duy chỉ 2 lần bởi Hoàng Tử Qatar – Sheikh Bin Hamad và một người dùng Instagram với nickname “@childofsun8″. Sau siêu phẩm “𝐑𝐢𝐜𝐡𝐚𝐫𝐝 𝐌𝐢𝐥𝐥𝐞 𝐑𝐌 𝟓𝟐-𝟎𝟓 𝐏𝐡𝐚𝐫𝐫𝐞𝐥𝐥 𝐖𝐢𝐥𝐥𝐚𝐦𝐬 𝐓𝐨𝐮𝐫𝐛𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧 𝐒𝐚𝐩𝐩𝐡𝐢𝐫𝐞” trị giá hơn 117 tỷ đồng, Empire Luxury tự hào là đơn vị đầu tiên mang 𝐑𝐢𝐜𝐡𝐚𝐫𝐝 𝐌𝐢𝐥𝐥𝐞 𝐑𝐌 𝟓𝟐-𝟎𝟑 𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬 𝐒𝐚𝐢𝐧𝐭-𝐆𝐞𝐫𝐦𝐚𝐢𝐧 𝐓𝐨𝐮𝐫𝐛𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧 về với mảnh đất hình chữ S, nâng tầm đẳng cấp của giới sưu tầm đồng hồ Việt Nam trên bản đồ thế giới. Ai sẽ là 1 trong 10 vị chủ nhân đặc biệt của siêu phẩm này giữa 7,8 tỷ dân…