Với một người nghiện đồng hồ lại thường xuyên yêu cầu những chiếc hiếm phải có hàng nhanh như mình thì thực sự phải cảm ơn Empire Luxury rất nhiều vì đã luôn chăm sóc Giang rất chu đáo, tận tình.