Cảm giác đầu tiên khi đặt chân đến Empire Luxury là cảm giác được chăm sóc rất tận tình vào chu đáo. Hoà và ông xã tìm chiếc Hublot Sang Bleu này từ khá lâu, thật may khi đến Empire Luxury, cuối cùng Hoà cũng tìm được chiếc đồng hồ yêu thích